Uppdatera medlemsinformation

Av integritetsskäl kan vi inte visa den aktuella medlemsinformationen.
Att kanske gammal information upprepas gör inget men om det finns ny information som skickas så meddelas medlemmen när informationen uppdaterats i medlemsregistret.

Båtklubben tackar för din insats med att hålla ett uppdaterat medlemsregister.